تازش و پیروزی اعراب (۶۵۱)

+ نوشته شده توسط پویاپرتو در 89/05/12 و ساعت |

ساسانیان پس از اشکانیان طولانی ترین سلسله در ایران بودند.

در دوره ی ساسانیان اتفاقات بزرگی در ایران روی داد.

ساسانیان دین زردشت را رسمی اعلام کردند و در ترویج آن کوشیدند و این باعث افزایش نفوذ آن ها در تصمیمات کشور شد که از معایب این حکومت به حساب می آمد.

در زمان سانیان ایران دوباره قدرت منطقه شد و تنها قدرت در مقابل رومیان به حساب می آمد ولی با این وجود ساسانیان خیلی به خواسته های مردم اهمیت نمی دادند و این بزرگ ترین عیب آنان بود.بهترین و کاردان ترین پادشاه ساسانی انوشیروان نام داشت که توانست هپتال هارا شکست دهد و عدالت را به خوبی اجرا کند.در مورد دادگری اوداستان هایی نقل شده که یکی از آن ها داستان زنجیر عدل انوشیروان است.

گفته شده که انوشیروان زنگی را در اتاقش نصب کرد تا کسانی که از کسی رنج دیده اند به او پناه برند.

روزی خری به زنگ او پناه برد و بعدا پیگیری کردند ودیدند که آن خر پیر و ناتوان بوده وصاحبش اورا رها کرده و بعد از آن خر را به صاحبش برگرداندند.

آخرین پادشاه ساسانی یزد گرد سوم بود که با حمله ی اعراب از این سمت برکنار شد و بعد به طرف خراسان گریخت و در آن جا به قتل رسید و دین مقدس اسلام جانشین دین زردشت شد.

در آینده با دقت بیشتری به این مطالب می پردایم.

+ نوشته شده توسط پویاپرتو در 89/04/12 و ساعت |

امتياز :

توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.

+ نوشته شده توسط پویاپرتو در 89/01/28 و ساعت |
اشکانیان

شاهان اشکانی ابتدا در خراسان وبه صورت محلی حکومت می کردند.حکومت آن ها با قیام بر علیه سلوکیان در خراسان توسط اشک یا ارشک بوجود آمد.آن ها ابتدا فقط در شرق ایران حکومت می کردند و با سلوکیان مبارزه می کردند.اشکانیان همان پارت ها بودند که یکی از اقوام آریایی بودند.

اشکانیان  باتصرف چند شهر از شهر های شرقی ایران توانستند خود را به عنوان یک قدرت رسمی در ایران وتحدید بزرگی برای سلوکیان نشان بدهندو مردم ستم دیده ی ایران را دوباره امیدوار کرده و سلوکیان را روبه نابودی ببرند. در آن زمان سلوکیان دشمن بزرگ دیگری نیز داشتند که باعث ضعف دو چندان اینحکومت شد.

سلوکیان که توان مقابله با این دو قدرت مخالفشان را نداشتند چند شهر مهم را نیز از دست داده و از ایران بیرون شدند.

سلوکیان بعد ها در اثر فشار پارت ها مصریان رومیان و نارضایتی مردم به دلیل سلطه ی بیگانه بر آن ها منقرض شدند و پایتختشان انتاکیه را نیز دادند.

پس از آن ایران به عنوان یک قدرت رسمی در جهان و صاحب اهمیت شناخته شد.

از آن پس ایرانیان با رومیان جنگ های  زیادی انجام دادند که در اکثر آن ها ایرانیان باشجاعت بر آنان پیروز شدند.بعنوان مثال می توان به جنگ کراسوس با ارد اول را گفت که در این جنگ رومیان به قصد تصرف سلوکیه قبل از انقراق سلوکیان به مرز های ایران آمده بودند.در این هنگام پیکی از طرف ارد به کراسوس آمد و به او گفت که اگر می خواهی بجنگی عله و اگر منصرف شده ای برو ما به پیری ات رهم می کنیم.سپس کراسوس به پیک می گوید جواب پادشاه ایران را در سلوکیه خواهم داد.پیک جوابش را داد و گفت این کف دست من است تو اگر مویی کف دستم دیدی سلوکیه را هم خواهی داد.سپس کراسوس تصمیم گرفت با ارمنستان متحد شود وبه ایران حمله کند.ارمنی ها قبول کردند وبا افرادشان به سمت رومیان حرکت کردند ولی سورنا راه آنان راسد کرد و آن ها را شکست می دهد و اسیرانی را می گیرد دراین حال همزمان ارد با کراسوس درگیر می شود و دراین جنگ رومیان شکست می خورند و کراسوس کشته می شود.

در اواسط حکومت پارت ها آنان در اوج قدرت بودند و قوی ترین کشور جهان را داشتند و در اواخر درگیری های داخلی زیاد شد و در این هنگام اردشیر بابکان حاکم فارس توانست اردوان پنجم را شکست دهد و اسیر کند و حکومت شاهنشاهی بزرگ اشکانیان پس از ۵۵۰ سال حکومت که طولانی ترین حکومت در کل تاریخ  ایران را دارند نابود شدند.

در آینده با دقت بیشتری به این مطالب می پردازیم.  

+ نوشته شده توسط پویاپرتو در 88/12/18 و ساعت |
برای مساهده عکس هایی ازتخت جمشید

کلیک کنید.

+ نوشته شده توسط پویاپرتو در 88/11/05 و ساعت |

پادشاهان ماد:دیا اکو-فرورتیش-هوخشتره-آژی دهاک

دیااکو:دیا اکو اولین پادشاه ایران بود.او ریش سفید هگمتانه بود.در زمان او هگمتانه روستایی کوچک بود و او این دهکده را به خوبی اداره می کرد.به این علت مردم ایران از پارس ها و پارت ها وماد ها آمدند و دیا اکو را به عنوان پادشاه ایران انتخاب کردند.او روش های حکومت خود را با تقلید از ایلامی ها که در غرب آن ها بودند توانست کشوری را بوجود آورد و اداره کند.در آن زمان آشوری ها مشکل بزرگی برای ایرانیان بودند ومدام به گشور های همسایه ی خود حمله میکردند وآن ها را خیلی راحت غارت می کردند.در آن زمان مادها ارتشی نداشتند که در مقابل آن ها مقابله کنند.دیااکوتوانست ارتشی را بوجود آورد تا بتواند از خسارات زیاد مقابل آشوری ها بکاهد اما نتوانست این خواسته را به اتمام برساند.دیااکوپس از ۵۳ سال پادشاهی درگذشت و پسرش فرورتیش به جای او پادشاه ایران شد.

فرورتیش:فرورتیش یا فرورتیت دومین پادشاه ایران ودولت ماد بو وتوانست ارتش مقاوم تری نسبت به پدرش را راه اندازی کرد ومردم را متحد کرد عاقبت اواین شد که در جنگی با سکا ها کشته شد.

هوخشتره:هوخشتره بهترین پادشاه ماد بود که توانست مردم یک پارچه مطیع خود کند.او ابتدا دستور داد تا دژ های بزرگی ساخته شوند او دیوار های بزرگ و محکمی نیز ساخت و توانست ارتشی منظم را بوجود آورد که با این وجود دیگر آشوری ها نمی توانستند به ایران حمله کنند.اوهمچنین توانست سکا ها را شکست دهد.سکاها سیاست جنگی عجیبی داشتند واین سیاست این بود که آن ها ابتدا حمله می کردند وسپس فرار میکردند وای کار را مدام تکرار می کردند تا پیروز شوند.هوخشتره هم به بهانه ی صلح مهمانی بزرگی را تشکیل داد و سران سکا را دعوت کرد وسربازانی را در کاخ پنهان کرده بود او با شراب مهمانانش را مس کرد وسپس دستور داد تا سربازانش آنهارا بکشند.او پس از نابود کردن سکا ها به جنگ با آشوری ها پرداخت.او از بابلی ها کمک خواست و آن هاپذیرفتند که تحت فرمان مادها باشند.علت اطاعت بابلی ها این بود که آشوری ها به آن ها چندین بار حمله کرده بودند و صدمه ی زیادی به آن ها وارد کردند و بابلی ها مجبور به اطاعت از ایران شدند.هوخشتره توانست نینوا را تصرف کند پس از او پسرش آژی دهاک بر تخت نشست که همه ی وقتش را به خوش گذرانی تلف می کرد تا پارس ها به رهبری کوروش بر علیه او قیام کردند.

+ نوشته شده توسط پویاپرتو در 88/11/04 و ساعت |